• Chuyện về những đảng viên thời chiến, nhớ lại ứa nước mắt!

  Chuyện về những đảng viên thời chiến, nhớ lại ứa nước mắt!

  07/02/2020 | 08:16:31 AM

  Tụi tôi may mắn, sống chết bên nhau cũng vì nhiều Đảng viên có một phẩm chất làm thứ hồ gắn kết nhau, mà tạo nên sức mạnh đồng đội, đồng chí...

 • Đạo đức Hồ Chí Minh - Đạo đức của Đảng

  Đạo đức Hồ Chí Minh - Đạo đức của Đảng

  04/02/2020 | 16:00:19 PM

  Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm vấn đề xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, “là đạo đức, là văn minh”, là đội tiền phong lãnh đạo, xứng đáng là danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại. Với nhân dân, nói tới đạo đức Hồ Chí Minh cũng là đề cập đến đạo đức của Đảng.

 • Thư viện sách báo cách mạng của cựu chiến binh 72 năm tuổi Đảng

  Thư viện sách báo cách mạng của cựu chiến binh 72 năm tuổi Đảng

  29/01/2020 | 18:08:46 PM

  Thú vui đọc, sưu tầm, cắt dán, lưu trữ báo không chỉ giúp cho người cựu chiến binh năm nay đã ngoài 93 tuổi một trí nhớ minh mẫn.

 • Hồ Chủ tịch, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta (*)

  Hồ Chủ tịch, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta (*)

  29/01/2020 | 10:34:22 AM

  Ngày 11/3/1951, trên số Báo Nhân Dân đầu tiên, đồng chí Tổng Bí thư TRƯỜNG CHINH có bài báo 'Hồ Chủ tịch, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta'. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài báo này.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng ta

  Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng ta

  26/01/2020 | 19:05:59 PM

  Năm nay đất nước ta trang trọng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và lãnh đạo, đưa đất nước ta vượt qua bao thác ghềnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đang trên đường phát triển không ngừng. Đảng ta, dân tộc ta mãi ghi sâu công ơn trời biển của Bác. Tên Bác - Hồ Chí Minh luôn gắn với Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng, thế hệ Hồ Chí Minh…

 • Học Bác để gần dân hơn

  Học Bác để gần dân hơn

  20/01/2020 | 19:24:23 PM

  “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đó là chuyên đề năm 2020 được đánh giá rất có ý nghĩa trong thời điểm cả nước đang chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân đang được các cấp, các ngành thực thi bằng nhiều giải theo đúng tinh thần tư tưởng của Bác.

 • Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  14/01/2020 | 10:21:37 AM

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng. Người chỉ rõ, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, kết hợp chặt chẽ với đoàn kết quốc tế, tạo nên sức mạnh to lớn, là nguyên nhân hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 • Nguyên Đại sứ Trung Quốc tại VN: Hồ Chí Minh là tấm gương sáng chói

  Nguyên Đại sứ Trung Quốc tại VN: Hồ Chí Minh là tấm gương sáng chói

  12/01/2020 | 14:26:45 PM

  "Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tổ chức, người thống lĩnh, người sáng lập và lãnh tụ đích thực của Đảng Cộng sản Việt Nam".

 • “Trồng cây” và “trồng người” như lời Bác dặn

  “Trồng cây” và “trồng người” như lời Bác dặn

  11/01/2020 | 18:52:53 PM

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “trồng cây” và “trồng người” đều quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

 • Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”

  Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”

  10/01/2020 | 16:24:58 PM

  Chiều 10/1, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai trương phòng trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”, tại nơi Bác Hồ ở và làm việc trong Phủ Chủ tịch.

 • Dựa vào ý kiến nhân dân mà sửa chữa cán bộ, tổ chức

  Dựa vào ý kiến nhân dân mà sửa chữa cán bộ, tổ chức

  09/01/2020 | 16:44:11 PM

  “Đảng có vững mạnh, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”, Nguyễn Ái Quốc đã viết như vậy từ trước khi Đảng ra đời trong tác phẩm “Đường cách mệnh” nổi tiếng của mình. Trong những dòng cuối cùng để lại trong Di chúc, Người nhấn mạnh: “Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”.

 • Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên

  Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên

  06/01/2020 | 20:51:00 PM

  Trong bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên” đăng trên Báo Nhân dân, số 2093, ngày 9-12-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”­ và Người nhấn mạnh, để trở thành đảng viên tốt thì trước hết không thể không cải tạo tư tưởng(1).

 • Hòa Bình: Thiết thực, hiệu quả trong học và làm theo Bác

  Hòa Bình: Thiết thực, hiệu quả trong học và làm theo Bác

  26/12/2019 | 14:58:34 PM

  Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm tỉnh Hòa Bình. Người gửi hàng chục bức thư, bức điện cùng những lời căn dặn đầy tâm huyết, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thi đua lao động sản xuất, thi đua làm việc phục vụ kháng chiến.

 • Nâng chất lượng xây dựng Đảng từ thực tiễn

  Nâng chất lượng xây dựng Đảng từ thực tiễn

  23/12/2019 | 22:04:05 PM

  Thực hiện lời dạy của Bác về xây dựng Đảng, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng tại Hà Nội luôn gương mẫu, đi đầu, có nhiều việc làm chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Đặc biệt, với việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp giai đoạn 2016 – 2020, đã tạo những chuyển biến tích cực trong thực tiễn.

 • Kỷ niệm 75 năm thành lập QĐND Việt Nam (1944-2019): Bác Hồ với việc xây dựng đội vũ trang kiểu mới

  Kỷ niệm 75 năm thành lập QĐND Việt Nam (1944-2019): Bác Hồ với việc xây dựng đội vũ trang kiểu mới

  20/12/2019 | 17:21:44 PM

  Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND) ra đời ngày 22/12/1944, đến nay đã tròn 75 năm. Ban đầu, Đội chỉ có 34 đội viên.