• Noi theo Bác - Sống với đam mê

  Noi theo Bác - Sống với đam mê

  04/01/2022 | 14:09:54 PM

  Hình như, hai tiếng Bác Hồ cha mẹ dạy tôi ngay từ khi tập nói, tập đi. Bác như mạch nguồn cảm hứng hun đúc năng lượng sống để tôi biết vượt lên suốt đường đời gian nan, thử thách nhưng chứa chan hạnh phúc cho tới tận hôm nay - tuổi ngoại 80!...

 • Giao lưu toàn quốc điển hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Lan toả khát vọng cống hiến, ý chí vươn lên

  Giao lưu toàn quốc điển hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Lan toả khát vọng cống hiến, ý chí vươn lên

  07/12/2021 | 15:32:47 PM

  Hằng năm, từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa. Những câu chuyện bình dị, những việc làm đầy ý nghĩa như chuyện nam sinh 10 năm cõng bạn tới trường, thầy giáo nặng lòng với trẻ em vùng cao… khiến nhiều người cảm phục. Và nhiều “bông hoa đẹp” trong “vườn hoa nghìn việc tốt” sẽ xuất hiện tại Chương trình Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 - Chương trình truyền hình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức tối 5.12.

 • Văn hóa với nhiệm vụ “soi đường”

  Văn hóa với nhiệm vụ “soi đường”

  24/11/2021 | 11:09:39 AM

  Trong diễn văn khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Số phận dân ta là ở trong tay dân ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình

  18/11/2021 | 10:36:37 AM

  Là đất nước có vị trí địa - văn hóa giao thoa nên trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Việt Nam đã tiếp xúc và giao lưu với nhiều nền văn hóa và văn minh.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng 'soi đường' về văn hóa

  Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng 'soi đường' về văn hóa

  16/11/2021 | 11:17:41 AM

  "Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội" - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều này ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tại các Hội nghị Văn hóa toàn quốc những năm 1946, 1948. Luận điểm này của Người thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của văn hóa trong sự phát triển của mỗi quốc gia.

 • Đề cao trách nhiệm nêu gương, góp phần hiện thực hóa mong ước của Bác Hồ với sự nghiệp xây dựng Thủ đô

  Đề cao trách nhiệm nêu gương, góp phần hiện thực hóa mong ước của Bác Hồ với sự nghiệp xây dựng Thủ đô

  15/10/2021 | 16:10:39 PM

  Sáng 15-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21-9-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Vì cuộc sống an toàn, ấm no của nhân dân

  Vì cuộc sống an toàn, ấm no của nhân dân

  15/10/2021 | 11:12:02 AM

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Trong bối cảnh cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như phòng, chống dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã không ngừng phát huy truyền thống, hướng tới mục tiêu vì cuộc sống an toàn, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo

  Kiện toàn Ban Chỉ đạo "Trang thông tin điện tử về Hồ Chí Minh"

  02/10/2021 | 21:09:17 PM

  Ngày 1/10, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã kí Quyết định số 686-QĐ/BTGTW về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trang thông tin điện tử về Hồ Chí Minh. Quyết định này thay thế cho Quyết định 1880-QĐ/BTGTW ngày 24/1/2019.

 • Làm theo Bác, giữa đại dịch hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, nhân dân

  Làm theo Bác, giữa đại dịch hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, nhân dân

  01/10/2021 | 11:31:22 AM

  Bác Hồ dạy: "Đạo đức cách mạng không phải ở trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong".

 • Khởi động cuộc thi trực tuyến 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2021

  Khởi động cuộc thi trực tuyến 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2021

  09/09/2021 | 16:33:07 PM

  Các địa phương, cơ sở đào tạo bắt đầu khởi động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

 • Thể chế dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa trong buổi đầu khởi dựng nhà nước Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

  Thể chế dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa trong buổi đầu khởi dựng nhà nước Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

  01/09/2021 | 16:00:00 PM

  Vào lúc nhiều nơi trên thế giới vẫn bị bao phủ bởi chính trị cường quyền của chế độ phong kiến chuyên chế, thực dân bạo ngược hay cộng hòa tư sản thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giương cao ngọn cờ dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa. Nhà nước cách mạng Việt Nam do Người sáng lập thể hiện đầy đủ diên cách và cốt cách của một thể chế dân chủ hiện đại, dựa trên nguyên tắc pháp quyền, có sức hấp dẫn đối với nhân dân, có khả năng huy động, tập hợp, phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân bảo vệ thành quả cách mạng, kiến thiết đất nước.

 • "Nam Giang - những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo Bác"

  24/08/2021 | 14:22:39 PM

  Thực hiện Chỉ thị 05, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã ra mắt tập sách “Nam Giang- những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo Bác”.

 • Nhà báo Dương Nữ Hoàng Anh: Già làng Bríu Pố - hình mẫu tiêu biểu về học Bác và làm theo Bác

  Nhà báo Dương Nữ Hoàng Anh: Già làng Bríu Pố - hình mẫu tiêu biểu về học Bác và làm theo Bác

  09/07/2021 | 16:12:31 PM

  ) Tác phẩm “Bríu Pố và chuyện nêu gương” vừa được Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV năm 2020 đánh giá cao.

 • Không thể có cán bộ tốt nếu “nói một đằng, làm một nẻo”

  Không thể có cán bộ tốt nếu “nói một đằng, làm một nẻo”

  30/06/2021 | 07:33:34 AM

  Nhân dân là thế! Tấm lòng của họ dành cho Tổ quốc thời nào cũng vậy. Chính vì thế mà nhân dân đòi hỏi những người lãnh đạo của mình phải thật sự là tấm gương soi chiếu chứ không thể “nói thì hay, làm thì dở”.

 • Bản ''Yêu sách của nhân dân An Nam'' của Nguyễn Ái Quốc: Tầm nhìn vượt thời đại

  Bản ''Yêu sách của nhân dân An Nam'' của Nguyễn Ái Quốc: Tầm nhìn vượt thời đại

  18/06/2021 | 11:05:56 AM

  Những ngày này, các cấp, các ngành đang triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cũng dịp này cách đây 102 năm, vào ngày 18-6-1919, thay mặt những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã gửi đến Hội nghị Versaille bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”. Có thể nói, đây là tuyên ngôn chính trị của Nguyễn Ái Quốc về quyền con người, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại cũng như để lại nhiều bài học giá trị cho đến hôm nay.