• Tiếp tục nhận bài viết tham dự Cuộc thi “Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020”

  Tiếp tục nhận bài viết tham dự Cuộc thi “Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020”

  08/09/2020 | 11:04:55 AM

  Bộ TT&TT ban hành Văn bản số 2932/BTTTT-CBC đôn đốc về việc gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi “Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020” gửi Sở TT&TT các tỉnh thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí.

 • Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: “Giải cứu” nghề đánh bắt cá ngừ đại dương (bài 2)

  Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: “Giải cứu” nghề đánh bắt cá ngừ đại dương (bài 2)

  08/09/2020 | 11:01:06 AM

  Gần 20 năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức rất nhiều hội nghị, hội thảo bàn về câu chuyện phát triển nghề câu cá ngừ đại dương bền vững. Còn trên thực tế, ngư dân vẫn đang phải “bấm bụng” sản xuất, toàn bộ chi phí bị hao hụt đến 40% sau thu hoạch. Để “giải cứu” nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, cần phải giải quyết ba vấn đề căn bản nhất: Đó là, bảo quản tốt chất lượng cá ngừ sau thu hoạch; đảm bảo giá thu mua tại cảng và thị trường xuất khẩu. Nếu không có giải pháp đồng bộ, hàng nghìn chiếc tàu kiên cường bám đại dương sẽ có nguy cơ nằm bờ dài hạn.

 • Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: “Giải cứu” nghề đánh bắt cá ngừ đại dương (bài 1)

  Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: “Giải cứu” nghề đánh bắt cá ngừ đại dương (bài 1)

  08/09/2020 | 10:55:21 AM

  Gần 20 năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức rất nhiều hội nghị, hội thảo bàn về câu chuyện phát triển nghề câu cá ngừ đại dương bền vững. Còn trên thực tế, ngư dân vẫn đang phải “bấm bụng” sản xuất, toàn bộ chi phí bị hao hụt đến 40% sau thu hoạch. Để “giải cứu” nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, cần phải giải quyết ba vấn đề căn bản nhất: Đó là, bảo quản tốt chất lượng cá ngừ sau thu hoạch; đảm bảo giá thu mua tại cảng và thị trường xuất khẩu. Nếu không có giải pháp đồng bộ, hàng nghìn chiếc tàu kiên cường bám đại dương sẽ có nguy cơ nằm bờ dài hạn.

 • Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019:Tài nguyên rừng - điểm tựa bền vững ngành công nghiệp không khói (Kỳ 2)

  Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019:Tài nguyên rừng - điểm tựa bền vững ngành công nghiệp không khói (Kỳ 2)

  08/09/2020 | 10:43:00 AM

  Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Ðồng nói chung, đặc biệt ở thành phố Ðà Lạt, nhiều chủ đầu tư đạt doanh thu lớn, hiệu quả kinh tế rất cao. Ðây là “quả ngọt” của hoạt động kinh tế du lịch có ý thức thực sự cả đầu tư lẫn trách nhiệm, tôn trọng và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên.

 • Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019:Tài nguyên rừng - điểm tựa bền vững ngành công nghiệp không khói (Kỳ 1)

  Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019:Tài nguyên rừng - điểm tựa bền vững ngành công nghiệp không khói (Kỳ 1)

  08/09/2020 | 10:33:36 AM

  Đà Lạt được mệnh danh là thành phố mang đậm nét đặc trưng “phố trong rừng - rừng trong phố” và còn là nơi của những cánh rừng phòng hộ đầu nguồn của những sông, suối, cùng với tính đa dạng sinh thái làm nên thứ tài sản quý hiếm không đâu có được. Chính bởi tài nguyên vô giá mà thiên nhiên ban tặng ấy tạo nên nền móng để khai thác ngành công nghiệp không khói, đó là du lịch.

 • Bế mạc Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ 24

  Bế mạc Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ 24

  07/09/2020 | 15:46:24 PM

  Tối 4/9, Đài PT&TH Hà Tĩnh tổ chức bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn tỉnh lần thứ 24 năm 2020.

 • Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển (bài 3)

  Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển (bài 3)

  03/09/2020 | 15:25:47 PM

  Ngày 22-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó, xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển...”. Điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy mới, quan điểm nhất quán của Đảng về biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt tinh thần Nghị quyết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt bằng nhiều giải pháp. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu chùm bài: “Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển” của nhóm tác giả: THANH PHÚC - XUÂN CƯỜNG - BÁ BÌNH.

 • Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển (bài 2)

  Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển (bài 2)

  03/09/2020 | 15:20:36 PM

  Ngày 22-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó, xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển...”. Điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy mới, quan điểm nhất quán của Đảng về biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt tinh thần Nghị quyết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt bằng nhiều giải pháp. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu chùm bài: “Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển” của nhóm tác giả: THANH PHÚC - XUÂN CƯỜNG - BÁ BÌNH.

 • Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển (bài 1)

  Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển (bài 1)

  03/09/2020 | 15:11:09 PM

  Ngày 22-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó, xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển...”. Điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy mới, quan điểm nhất quán của Đảng về biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt tinh thần Nghị quyết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt bằng nhiều giải pháp. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu chùm bài: “Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển” của nhóm tác giả: THANH PHÚC - XUÂN CƯỜNG - BÁ BÌNH.

 • Họp Ban Tổ chức Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020

  Họp Ban Tổ chức Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020

  01/09/2020 | 14:53:20 PM

  Sáng 31/8, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức cuộc Họp Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020.

 • Lễ trao giải

  Lễ trao giải "Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ nhất năm 2019 - 2020"

  30/08/2020 | 19:23:22 PM

  Chiều ngày 28/8, Bộ GTVT đã tổ chức Lễ trao giải "Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ nhất năm 2019 - 2020" và phát động Giải “Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ hai năm 2020 - 2021”.

 • Sẽ tổ chức giải báo chí viết về ngành cao su

  Sẽ tổ chức giải báo chí viết về ngành cao su

  30/08/2020 | 15:25:27 PM

  Ngày 28/8/2020, Hội Nhà báo TP.HCM và Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều nội dung. Trong đó, 2 bên sẽ phối hợp tổ chức giải báo chí viết về ngành cao su, cũng như giải báo chí TP.HCM hằng năm.

 • Báo Tuổi Trẻ đoạt giải nhất báo chí viết về ngành giao thông vận tải

  Báo Tuổi Trẻ đoạt giải nhất báo chí viết về ngành giao thông vận tải

  28/08/2020 | 18:26:02 PM

  Chiều nay 28-8, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ trao giải “Báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần thứ I năm 2020”. Báo Tuổi Trẻ đoạt một giải Nhất và một giải Khuyến khích.

 • 23 tác phẩm đoạt giải Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ Nhất

  23 tác phẩm đoạt giải Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ Nhất

  27/08/2020 | 15:25:48 PM

  Lễ trao giải Báo chí viết về ngành GTVT sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 28/8/2020 tại trụ sở Bộ GTVT (số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

 • Sẽ có 50 MC, BTV của VTV cùng tham dự lễ trao giải VTV Awards 2020

  Sẽ có 50 MC, BTV của VTV cùng tham dự lễ trao giải VTV Awards 2020

  27/08/2020 | 09:39:23 AM

  Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức Lễ trao giải VTV Awards 2020 dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp 20h10 ngày 05/09/2020.