VIỆN NGHIÊN CỨU BÁO CHÍ-TRUYỀN THÔNG

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:23:17

thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Trụ sở: Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:      04 3754 6693 (501, 502)
Email:             viennghiencuubctt@ajc.edu.vn
Website:          ajc.edu.vn
 
Thành lập Chi hội nhà báo Viện nghiên cứu Báo chí-Truyền thông tháng 5/2014
Đại hội Chi hội nhà báo Viện nghiên cứu Báo chí-Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2019 (tháng 12)
  
Thư ký Trần Thị Thu Nga
- Phó Viện trưởng 
Di động:          0913 398 086
Email:             thungakb2001@yahoo.com
 
Phó Thư ký - Phụ trách công tác kiểm tra Nguyễn Ngọc Oanh
Di động:         
Email:     
 
Thường trực Đ.c Thúy Quỳnh
Di động:         0912 204 668
Email:            thuyquynh2107@gmail.com