UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo nhiều sở, ngành và cuộc kiểm tra dự án Alma

Chủ nhật, ngày 20 tháng 8 năm 2017 | 21:31:35

UBND tỉnh Khánh Hoà đã có công văn giao nhiều Sở, ngành vào cuộc kiểm tra, giám sát sự việc liên quan đến dự án Alma của Công ty TNHH Vịnh Thiên Đường.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hoà đã có Công văn số 5399/UBND-KGVX gửi các Sở KH&ĐT, Sở Du lịch, Sở Tư pháp và BQL khu du lịch bán đảo Cam Ranh cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà nhận được Văn bản số 1130/SKHĐT-DN ngày 22/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Dự án Alma của Công ty TNHH Vịnh Thiên Đường và Văn bản số 632/STP ngày 28/4/2017 của Sở Tư pháp về Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ liên quan đến Dự án Alma của Công ty TNHH Vịnh Thiên Đường.

 Văn bản chỉ đạo cua UBND tỉnh Khánh Hoà

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Du lịch bán đảo Cam Ranh kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng Giấy chứng nhận đầu tư và Thông báo số 65/TB-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh kết luận của UBND tỉnh về cam kết tiến độ thực hiện tại Khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Trường hợp vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hoá giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư Pháp, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Luật gia, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các ngành, địa phương liên quan làm việc trực tiếp với Công ty TNHH Vịnh Thiên Đường về nội dung Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ để chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm theo quy định (nếu có); đồng thời, thông tin, khuyến cáo rộng rãi cho người dân biết, nên tham vấn các cơ quan chuyên môn, các tổ chức hành nghề luật sư trước khi tham gia ký kết, nhằm tránh thiệt hại, rủi ro.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 13/6/2017, Văn phòng luật sư Trương Anh nhận được một công văn từ phía Công ty TNHH Vịnh Thiên Đường (ALMA) nói về việc yêu cầu Luật sư Trương Anh Tú dừng ngày các thông tin phân tích pháp lý, bày tỏ quan điểm bảo vệ người tiêu dùng mà công ty này tự cho rằng trái quy định.

Tuy nhiên, Luật sư Trương Anh Tú cho rằng: “Việc lên tiếng bảo vệ quyền lợi người dân, người tiêu dùng là trách nhiệm không chỉ có riêng Luật sư mà còn của tất cả mọi người. Thông qua các thông tin đăng tải trên phương tiện truyền thông, tôi đã phân tích các góc độ pháp lý trong việc hoạt động và kinh doanh của doanh nghiệp tổ chức bán Sở hữu kỳ nghỉ mà cụ thể ở đây là ALMA.

Theo: An Nhiên/ Báo Gia Đình VN