Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019 | 7:38:56

Chiều ngày 9/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (Khoá IX) về hội quần chúng đã làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Sơ kết làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Nội vụ; Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch - Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; cùng các đồng chí trong Đoàn kiểm tra, các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí là thành viên Tổ Biên tập Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102 của Bộ Chính trị, cùng các đồng chí là lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, và đông đảo phóng viên báo chí tới dự và đưa tin.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: DL)

Toàn cảnh buổi làm việc - (Ảnh: DL)

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, luôn có sự tin cậy cao đối với sự lãnh đạo của Đảng đoàn đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng thời, đồng chí cũng đánh giá Hội Nhà báo Việt Nam là một hội có nhiều thành viên hoạt động sôi động, tích cực gắn liền với quá trình phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, cũng như bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đoàn đối với Hội Nhà báo Việt Nam, từ đó giúp Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Bộ Chính trị giao.

Thông qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra muốn nghe báo cáo toàn diện về tình hình hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, cũng như các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam về cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm khả năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội trong tình hình mới. Đồng chí hy vọng sẽ có những đề xuất tích cực, hiệu quả từ buổi làm việc hôm nay.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn đã trình bày báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 (Kết luận) của Bộ Chính trị về hội quần chúng.

Theo đó, trong công tác chỉ đạo, điều hành 5 năm qua, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam luôn bám sát Kết luận 102 của Bộ Chính trị về hội quần chúng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước về công tác báo chí, về hoạt động Hội và Điều lệ Hội, để chủ động đề ra Chương trình công tác sát đúng, kịp thời, các cấp hội tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các cấp hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động và sáng tạo, phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo bước chuyển tích cực trong hoạt động của tổ chức Hội. Nhờ đó, nhiều sự kiện trọng tâm và nổi bật đã được tổ chức thành công tốt đẹp, hoạt động Hội ở các cấp hội ngày càng đi vào chiều sâu, vai trò và uy tín của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng được tăng cường trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận luôn được quan tâm. Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động cũng như các cấp Hội. Đồng thời xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 102-KL/TW. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp Hội việc tổ chức thực hiện Kết luận này.

Trong thời gian qua, các cấp Hội đã hoạt động theo quy định của pháp luật và tuân thủ tôn chỉ, mục đích trong Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; đảm bảo quyền và lợi ích của các hội viên khi tham gia tổ chức hội. Thực hiện các nguyên tắc hoạt động: Tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận...

Hội có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội cũng như sự phát triển của báo chí của đất nước, trên nhiều phương diện: Tập hợp, phản ánh yêu cầu, nguyện vọng và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tích cực tuyên truyền, tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tính dân chủ và huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác xã hội.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn đã trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn đã trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Ngoài ra, Hội Nhà báo Việt Nam giao cho Ban Công tác Hội phối hợp với Ban Kiểm tra thường xuyên tiến hành rà soát, củng cố những Hội, Chi Hội hoạt động không hiệu quả, rà soát và tiến hành sàng lọc hội viên, xóa bỏ những hội viên vi phạm Điều lệ Hội cũng như quy định 10 điều đạo đức người làm báo Việt Nam...

Những năm qua, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương, công tác thi đua, khen thưởng đã tạo sự chuyển biến đột phá, trở thành động lực quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết những người làm báo phấn đấu hoàn thành trọng trách của mình...

Bên cạnh những mặt được, hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam còn một số tồn tại, hạn chế, cần sớm được khắc phục, như: nhiều nội dung hoạt động chưa đạt kết quả cao; trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, hội viên còn chưa cao trong thực hiện các phong trào do Trung ương Hội phát động; vẫn còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo đến mức phải xử lý kỷ luật tại một số cấp hội và cơ quan báo chí... Đặc biệt, việc cấp có thẩm quyền chưa phê chuẩn Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam được Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam thông qua đã gây nhiều khó khăn, trở ngại cho hoạt động của các cấp Hội.

Cũng theo báo cáo, nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng đoàn, Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai và tuyên truyền sâu rộng đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức Hội về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng. Khuyến khích các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, đào tạo nghiệp vụ, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về các lĩnh vực hoạt động của Hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đoàn kết, tập hợp hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Hội. Tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến các Dự thảo chính sách, pháp luật ở lĩnh vực liên quan...

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra cũng trao đổi thêm để làm rõ một số vấn đề, cũng như nghe một số kiến nghị, đề xuất của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam về cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm hoạt động của Hội trong thời gian tới đạt hiệu quả tích cực.

Theo: Hà Vân/ Báo Công luận