Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”

Thứ sáu, ngày 10 tháng 1 năm 2020 | 16:24:58

Chiều 10/1, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai trương phòng trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”, tại nơi Bác Hồ ở và làm việc trong Phủ Chủ tịch.

Trưng bày gồm 3 phần: “Nguyễn Ái Quốc - Người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam”; “Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”
Cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”
Hình ảnh tại phòng trưng bày.
Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”
Đại biểu tham quan phòng trưng bày.

Với 92 ảnh tư liệu được giới thiệu tại phòng trưng bày, người xem hiểu rõ hơn về quá trình sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2020), góp phần tích cực thực hiện Chỉ thị 05 CT-TW của Bộ Chính trị về về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ hôm nay về nhân cách, đạo đức, lối sống của Người cộng sản mẫu mực - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Khánh Huyền/ QĐND

https://www.qdnd.vn/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-csvn-3-2-1930-3-2-2020/tin-tuc/trung-bay-chuyen-de-chu-tich-ho-chi-minh-nguoi-sang-lap-lanh-dao-va-ren-luyen-dang-cong-san-viet-nam-607456