Trao 133 thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021

Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2017 | 11:47:2

Ngày 24/02/2017, tại cơ quan Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Ban Thư ký Chi hội Văn phòng Hội đã tổ chức trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, giai đoạn 2016-2021 cho các hội viên, nhà báo.

 

 

Mẫu thẻ hội viên Hội Nhà báo giai đoạn 2016 - 2021

Đây là điểm nhấn trong hoạt động công tác Hội và phong trào Hội năm 2016, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên, củng cố và hoàn thiện tổ chức Hội phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi trao thẻ, đồng chí Trần Cao Tư, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre thông tin về những kết quả đạt được năm 2016 của phong trào Hội Nhà  báo tỉnh Bến Tre - năm đầu tiên thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam; cũng là năm Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre vinh dự được đề nghị nhận Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo Trần Cao Tư nhấn mạnh, năm 2017 là năm đầu tiên Luật Báo chí 2016 có hiệu lực thi hành cùng với 10 điều quy định nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Toàn thể hội viên ra sức cố gắng thực hiện có hiệu quả vai trò, nhiệm vụ của báo chí trong thời kỳ hội nhập.

Công tác phát thẻ hội viên cũng nhằm rà soát lại các tiêu chuẩn của từng hội viên để mỗi tấm thẻ hội viên thực sự là giấy chứng nhận tư cách, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, tất cả hội viên cần gương mẫu thực hiện nghiêm những Quy định sử dụng thẻ hội viên.

Đợt đổi thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021, toàn Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre có 133 hội viên được Hội Nhà báo Việt Nam xem xét đổi thẻ, giảm 17 thẻ so với giai đoạn 2010-2015.

Theo Tạp chí Người Làm Báo