Trả lời chất vấn thể hiện đúng trách nhiệm, không né tránh

Thứ năm, ngày 5 tháng 12 năm 2019 | 22:1:11

Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị: Các đại biểu HĐND Thành phố với tinh thần thằng thắn, cần đặt câu hỏi cụ thể, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm. Người trả lời chất vấn cần đúng nội dung, không né tránh, đúng trách nhiệm của mình với vấn đề đại biểu quan tâm; đối với những hạn chế thiếu sót cần xác định rõ nguyên nhân, địa chỉ, giải pháp khắc phục để cử tri và đại biểu HĐND Thành phố theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Ngày 5/12, Kỳ họp thứ mười một, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn về ba nhóm vấn đề nóng, được cử tri và người dân quan tâm.

tra loi chat van the hien dung trach nhiem khong ne tranh

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc phiên chất vấn. (Ảnh: NC)

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, về nội dung chất vấn, Thường trựcc HĐND Thành phố tổ chức chất vấn trực tiếp tại hội trường 3 nhóm vấn đề trong đó có 2 nhóm vấn đề đã được chất vấn tại một số kỳ họp nhưng chưa được đưa thành nội dung chất vấn chuyên đề.

Thứ nhất, đó là: Tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn. Trong những năm qua, Thành phố đã quyết liệt triển khai thực hiện công tác quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và đạt được những kết quả quan trọng, đến nay tỷ lệ diện tích phủ kín quy hoạch đạt 86%.

Tuy nhiên công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn có những bất cập, hạn chế về chất lượng quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Những bất cập này được đa số Nhân dân, cử tri quan tâm kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri để chuẩn bị kỳ họp HĐND.

Nhóm vấn đề thứ hai là về công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội, tập trung vào vấn đề phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn trong năm 2019. Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy trong công tác chỉ đạo điều hành của HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, sự tham gia tích cực, nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân và cố gắng của các ngành tư pháp, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố tiếp tục phát triển, an ninh được giữ vững, chính trị bảo đảm ổn định, không để xảy ra khủng bố phá hoại bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, tình hình một số loại tội phạm gia tăng khiến người dân lo ngại. Vì vậy, chất vấn để tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm phòng chống, ngăn ngừa tội phạm để người dân Hà Nội được sống trong môi trường xã hội bình yên, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là rất cần thiết.

tra loi chat van the hien dung trach nhiem khong ne tranh

Quang cảnh phiên chất vấn. (Ảnh: NC)

Thứ ba, nhóm vấn đề tái chất vấn được đưa ra trong phiên chất vấn hôm nay là việc thực hiện công tác quản lý nhà nước với các trường ngoài công lập trên địa bàn Thành phố hiện nay. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tại phiên chất vấn Kỳ họp HĐND tháng 7/2018, HĐND Thành phố đã chất vấn nhóm vấn đề này về quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập và đã có thông báo kết luận cụ thể với nội dung này. Sau hơn 1,5 năm triển khai thực hiện, bên cạnh sự phát triển khá nhanh của hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập thì công tác quản lý nhà nước với các cơ sở này vẫn còn những hạn chế, vẫn cần chất vấn tiếp tục nhằm tăng sự đồng thuận và tăng cường sự quản lý với lĩnh vực này.

“Như vậy, việc lựa chọn 3 nhóm vấn đề này để chất vấn, tái chất vấn đều xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thành phố, đồng thời là những vấn đề được đông đảo cử tri, đại biểu HĐND quan tâm”, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Để chuẩn bị nội dung chất vấn, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức giám sát, khảo sát và làm việc với các sơ ngành liên quan để có báo cáo gửi đại biểu tham khảo, gồm: Báo cáo của UBND Thành phố liên quan 3 nhóm nội dung trên; các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của của Thường trực, các Ban HĐND Thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, căn cứ kết quả quá trình chỉ đạo, điều hành ở cơ sở và nghiên cứu tài liệu, đại biểu HĐND Thành phố với tinh thần thằng thắn, chân thành cần đặt câu hỏi cụ thể, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, đúng nội dung đã được chủ tọa thông qua, không đặt câu hỏi mang tính cung cấp thông tin, kể tình hình; thời gian đặt câu hỏi không quá 1 phút.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu, người trả lời cần đúng nội dung, không né tránh, đúng trách nhiệm của mình với vấn đề đại biểu quan tâm; đặc biệt đối với những hạn chế thiếu sót bất cập cần xác định rõ nguyên nhân, địa chỉ, giải pháp khắc phục để cử tri và đại biểu HĐND Thành phố theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Theo báo Lao động Thủ Đô

http://laodongthudo.vn/tra-loi-chat-van-the-hien-dung-trach-nhiem-khong-ne-tranh-100609.html