Tổng kết công tác Thi đua Cụm Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc năm 2016

Thứ ba, ngày 3 tháng 1 năm 2017 | 14:7:32

Chiều 23/11, tại TP. Hà Giang, trong khuôn khổ Hội thảo Hội Nhà báo các tỉnh miền núi, Trung du phía Bắc và Thủ đô Hà Nội lần thứ XI do Hội Nhà báo Hà Giang đăng cai tổ chức, Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc đã tổng kết công tác thi đua năm 2016, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh trong khu vực gồm Hà Giang, Lào Cai, Truyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Yên Bái.

Thời gian qua, công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phong trào của Cụm Thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi phía Bắc đã thực sự đi vào các nội dung, tiêu chí cụ thể, tạo nền nếp, khí thế mới… Mỗi Hội trong Cụm lại có mô hình hoạt động linh hoạt, sáng tạo khác nhau phù hợp với tình hình, tính chất, đặc điểm thực tế của từng đơn vị nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi cho chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ gắn liền với công tác thi đua của Cụm.

Trong năm 2016, Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc đều thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Thường trực Hội Nhà báo 6 tỉnh đã phối hợp tốt với các cơ quan báo chí trong việc quản lý báo chí, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng cho hội viên- Nhà báo; gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó có các quy định về hoạt động báo chí và công tác Hội; 100% hội viên và tổ chức hội thực hiện đúng Điều lệ Hội, không vi phạm Luật Báo chí, không có hội viên- nhà báo vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp; không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo hội viên- nhà báo sai phạm… Các Hội đều tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cùng nhiều hội thảo chuyên đề; quan tâm công tác phát triển hội viên mới; xây dựng, củng cố các Chi hội trực thuộc ngày càng vững mạnh; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi của hội viên, người làm báo; hoạt động đối nội, đối ngoại và các phong trào xã hội, thiện nguyện… đã từng bước nâng cao vai trò, vị thế của các Hội trong hệ thống chính trị các địa phương, góp phần vào sự phát triển của từng tỉnh và đất nước.

Lãnh đạo Hội Nhà báo 6 tỉnh ký giao ước Thi đua năm 2017.

Về công tác Thi đua- khen thưởng, Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm đều chú trọng phát động các phong trào thi đua, cổ vũ giới báo chí các địa phương hăng hái tham gia các phong trào hành động cách mạng… tạo sự phấn khởi trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các tập thể Hội và hội viên…; Tích cực tham gia các hoạt động giao lưu nghiệp vụ, văn hoá, văn nghệ…

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai công tác thi đua năm 2017, Hội Nhà báo các tỉnh trong Cụm tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng tuyên truyền, thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kỹ năng, công nghệ làm báo hiện đại cho hội viên- nhà báo; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tham mưu cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động báo chí và công tác Hội; bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho hội viên, người làm báo theo quy định của pháp luật, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; triển khai hiệu quả công tác Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần tạo nguồn cho chương trình sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của Hội và cho Giải Báo chí Quốc gia hàng năm; tổ chức các chuyến hoạt động thực tế sáng tạo, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm làm báo, kinh nghiệm công tác Hội giữa các Chi hội và Hội Nhà báo các tỉnh trong Cụm và cả nước; đổi mới công tác tổ chức và nâng cao chất lượng Hội Báo Xuân thường niên; phấn đấu 100% hội viên, nhà báo thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp và Luật Báo chí…

Tại hội nghị tổng kết, các Hội Nhà báo trong Cụm đã thống nhất đề nghị T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ Thi đua năm 2016 cho Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang; tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang. Năm 2017, Hội Nhà báo Vĩnh Phúc đảm nhiệm vai trò Thường trực Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc.

 

Theo Công Luận