Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020 | 9:13:56

Ngày 8/9 đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam với 100% số phiếu.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam có Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VII.

Với tinh thần đổi mới, Đại hội đã tổng kết, đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan lần thứ VI, trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; thảo luận và xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo; nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam khóa VI khẳng định: Đảng bộ luôn quan tâm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Nhờ đó, hoạt động của Đảng bộ và của ngành ngày càng có chất lượng, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Hùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã trình bày Đề án nhân sự Ban Thường vụ (Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra). Theo đó, Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng, phát huy dân chủ; nhân sự phải nằm trong quy hoạch cấp ủy và sắp xếp nhân sự lãnh đạo cơ quan; nhân sự theo tiêu chuẩn chung quy định tại Chỉ thị số 35. Ngoài ra, nhân sự Bí thư, Phó Bí thư phải là người có kiến thức, am hiểu, tiêu biểu về trí tuệ, được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

Về số lượng Ban Thường vụ khoá VII dự kiến có 9 đồng chí, Hội nghị bầu 6 đồng chí, còn lại bầu bổ sung sau; cơ cấu Ban Thường vụ khoá mới đảm bảo lãnh đạo toàn diện, phù hợp yêu cầu của Đảng bộ trong thời điểm hiện nay...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Hội nghị đã bầu 6 đồng chí trong Ban Thường vụ và chức danh Bí thư Đảng ủy. Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ phát huy năng lực công tác để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh cũng khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ VII là sự kiện chính trị hết sức quan trọng của toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan BHXH Việt Nam. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Đảng ủy Khối, sự phối hợp của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo BHXH Việt Nam, Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ giao.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 26 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, tiêu biểu cho hơn 500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp Phiên họp lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam và các chức danh Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam.

Ban Thường vụ gồm các đồng chí:

1. Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

2. Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

3. Lê Hùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

4. Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

5. Nguyễn Hữu Thành - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

6. Chu Mạnh Sinh - Chánh Văn phòng

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan gồm 3 đồng chí: Trần Mạnh Toàn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra-Kiểm tra; Bùi Đình Cự - Phó Tổng Biên tập Báo BHXH.

gdbhxh.jpg

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ tiếp tục có bước chuyển biến tích cực; việc học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Đảng ủy Khối được thực hiện nghiêm túc, có những cách làm mới, sáng tạo và phù hợp với lĩnh vực của ngành. Về nhiệm vụ của ngành BHXH thời gian tới, đồng chí Huỳnh Tấn Việt đề nghị, Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam cần quan tâm hơn nữa và phối hợp, sát cánh cùng với Ban Cán sự Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; nhạy bén trong tham mưu hoạch định chính sách. Trong các hoạt động của cơ quan, cần lấy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn là một trong những nội dung hàng đầu, là thước đo để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng hằng năm.

S.A/ Cổng TTĐT HNB VN