Tiếp tục xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thành cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện

Thứ tư, ngày 30 tháng 12 năm 2020 | 10:0:45

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Báo tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên 9 ấn phẩm (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, Truyền hình internet, Hệ thống Tư liệu - Văn kiện, Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh, Hệ thống thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNet), Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIII). Việc triển khai quyết liệt, hiệu quả ứng dụng truyền thông đa phương tiện, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố văn bản, hình ảnh, âm thanh, đồ họa đi đôi với đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tin, bài chính là chìa khóa tạo nên dấu ấn thành công của Báo trong năm 2020.

Tin, bài trên trang Báo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đã phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng, văn hóa, xã hội nổi bật của đất nước với số lượng tin, bài phát mạng trong năm đạt khoảng 46.000 tin, bài, trung bình khoảng 3.850 tin, bài/tháng; trong đó 50% - 55% là tin, bài viết mới.

Các tin, bài thể hiện dưới hình thức đa phương tiện sinh động, đa dạng, hấp dẫn, đăng trên các chuyên mục chính của Báo: Thời sự, Xây dựng Đảng, Tư tưởng - Văn hóa, đặc biệt là chuyên mục Mutimedia đã thu hút sự quan tâm truy cập cao của bạn đọc.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương nhiệm vụ năm 2021 của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: K.Sơn.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương nhiệm vụ năm 2021 của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: K.Sơn.

Bên cạnh phản ánh, đưa tin kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng, văn hóa, xã hội nổi bật của đất nước, nội dung tin, bài trên trang Báo trong năm 2020 đã có bước đột phá với việc tập trung đi sâu thực hiện những tuyến tin, bài nóng (thể loại bình luận, điều tra, phóng sự truyền hình...); tập trung phản ánh công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, điều tra theo đơn thư bạn đọc; với sự đa dạng về nội dung, phong phú về cách thức thể hiện, đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Báo đã đạt được, thể hiện những bước phát triển, nỗ lực không ngừng của một tập thể Báo tuổi 20 đầy sức trẻ, đoàn kết, trí tuệ, năng động và sáng tạo.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó, tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị quan trọng là Trang tin chính thức tuyên truyền Đại hội Đảng lần thứ XIII. Thông tin, tuyên truyền trên Trang tin bảo đảm đúng định hướng, nhanh nhạy, hiệu quả, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: K.Sơn.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: K.Sơn.

Báo cần khẩn trương tham mưu xây dựng Đề án phát triển Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thành cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện, triển khai trong năm 2021 theo Kết luận 26 của Ban Bí thư về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay và Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Tăng cường các hoạt động tương tác, trao đổi, giao lưu, diễn đàn… đảm bảo tính tương tác cao, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm.

Quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Theo PV/ Lao động

https://congluan.vn/tiep-tuc-xay-dung-bao-dien-tu-dang-cong-san-viet-nam-thanh-co-quan-bao-chi-chu-luc-da-phuong-tien-post111323.html