Tiếp bước thi đua cho cuộc hành tiến mới

Thứ năm, ngày 5 tháng 11 năm 2020 | 21:3:43

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 vừa khép lại đã lan tỏa, làm bừng lên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn bộ giới báo chí, để từng cơ quan báo chí, từng cấp Hội Nhà báo tiếp tục bước vào hành trình thi đua mới...

Đại hội Thi đua yêu nước HNBVN giai đoạn 2020 - 2025 vừa khép lại đã lan tỏa, làm bừng lên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn bộ giới báo chí, để từng cơ quan báo chí, từng cấp Hội Nhà báo tiếp tục bước vào hành trình thi đua mới, bắt tay vào thực hiện những nội dung chính trong lời phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, triển khai thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Thi đua - không chỉ là lời kêu gọi

Ngay lời đầu tiên trong bài phát biểu khai mạc, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã chia sẻ rằng, trong đại dịch COVID-19 hay trong những ngày này, bà con nhân dân các tỉnh “khúc ruột miền Trung” đang phải hứng chịu những tổn thất to lớn về người và tài sản do sự tàn phá nặng nề của thiên tai. Người làm báo càng nêu cao tinh thần dấn thân để cống hiến, sẵn sàng đối mặt với gian khổ, hiểm nguy, thậm chí hy sinh cả tính mạng để kịp thời đưa những thông tin chính xác nhất, đầy đủ nhất đến với công chúng. Nhấn mạnh về sự dấn thân của những người làm báo như một cách để tôn vinh, để trân trọng những đóng góp thiết thực của họ trên mặt trận thông tin.

Có lẽ Thi đua đã không chỉ là lời kêu gọi mà thực sự đã được hiện thực hóa trong dòng chảy thời cuộc được vun đắp từ truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm qua cùng chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của HNBVN.

Những tấm gương dũng cảm của liệt sĩ - nhà báo - hội viên Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Văn Hướng hy sinh trong khi tác nghiệp tại thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa qua đã để lại cho chúng ta niềm xúc động, khâm phục lớn lao.

Cũng chính nhà báo là những người đi đầu trong các phong trào thiện nguyện, các đợt cứu trợ bà con vùng lũ, kêu gọi tinh thần tương thân tương ái. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi cấp Hội, mỗi một hội viên tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của mình mà thực hiện hỗ trợ, vận động quyên góp thiết thực và hiệu quả...

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen cho các tập thể cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020”. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen cho các tập thể cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020”. Ảnh: Sơn Hải

Phong trào thi đua các cấp Hội Nhà báo và giới báo chí cả nước đã và đang ở cao trào sôi nổi thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, giai đoạn 2015 – 2020, hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện nổi bật, có sức lan tỏa trong đời sống báo chí cũng như đời sống xã hội. Hội Nhà báo, giới báo chí cả nước đã thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí 2016; xây dựng tích cực thực hiện hiệu quả 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Người làm báo Việt Nam; tích cực tham gia phong trào thi đua của Hội cũng như của các ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, việc đổi mới tổ chức phong trào thi đua như tổ chức thành 10 cụm thi đua ở các địa phương, có nội dung thi đua cụ thể và giám sát chất lượng phong trào thi đua là một kinh nghiệm quý. Xây dựng nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển và đòi hỏi ngày càng cao của công tác báo chí và hoạt động Hội được đặt lên hàng đầu, là nội dung trọng tâm của các phong trào thi đua. Trên cơ sở nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, của từng năm để định hướng các cấp Hội chủ động, sáng tạo, xây dựng kế hoạch thi đua phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương, nâng cao năng lực, tính độc lập của từng cấp Hội, coi đây là tiêu chí trong việc bình xét khen thưởng hằng năm.

Rõ ràng là, từ những việc làm tích cực và kết quả nổi bật ấy, có thể khẳng định rằng, công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua của các cấp Hội luôn bám sát 2 chức năng, nhiệm vụ và luôn được đổi mới, sáng tạo. Nội dung, hình thức các phong trào thi đua phong phú, thiết thực, vận dụng sáng tạo vào từng điều kiện của mỗi đơn vị, địa phương, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam; thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Thông qua Đại hội Thi đua thấy rằng, công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất, đúng quy định, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những tác động tích cực, có sự phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được lan tỏa trong cộng đồng.

Tiếp bước thi đua cho cuộc hành tiến mới

Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa. Đại hội đã tổng kết, đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam trong 5 năm qua; tôn vinh 22 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong lời phát động thi đua, mục tiêu tổng quát của công tác thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025 đặt ra cụ thể đó là: Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, bản lĩnh, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thi đua xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đội ngũ người làm báo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Trên tinh thần đó, 2020 - 2025 là giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức, khó khăn. Đối với tổ chức Hội và người làm báo trong cả nước cũng phải đối mặt với tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện của cuộc cách mạng công nghệ 4.0; các cơ quan báo chí thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Bởi vậy, công tác thi đua, khen thưởng cũng bám sát nhiệm vụ chính trị, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam”, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Phát huy những kết quả đạt được, cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam trong giai đoạn mới.

Để thực hiện được mục tiêu ấy, Hội không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương.

Đặc biệt bài toán “con người” luôn là yếu tố then chốt để thực hiện tốt các phong trào thi đua giai đoạn mới. Bởi vậy, mỗi cán bộ, hội viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở các cấp Hội. Đội ngũ những người làm công tác thi đua, khen thưởng cần có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng, có bề dày kiến thức và kinh nghiệm, gắn bó với tổ chức Hội và phong trào thi đua để tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền trong công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ở tất cả các cấp Hội...

Có thể nói, tinh thần và khí thế thi đua từ Đại hội Thi đua yêu nước HNBVN chắc chắn sẽ tiếp tục là động lực cho một giai đoạn mới, thách thức đi cùng với cơ hội, luôn cần lắm tinh thần đoàn kết, đồng lòng. Như Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu khẳng định: “Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên, tổ chức các cấp Hội nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội ngũ những người làm báo trong giai đoạn 2020-2025; thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, trung thực và nhân văn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo Sông Mây/ báo Nhà báo và Công luận

https://congluan.vn/tiep-buoc-thi-dua-cho-cuoc-hanh-tien-moi-post104128.html