Tiền lương làm việc trong 2 ngày nghỉ Quốc khánh có tăng?

Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020 | 9:0:19

Từ năm 2021, người lao động sẽ được tăng thời giờ làm thêm theo tháng, được nghỉ Quốc khánh 2 ngày… vậy tiền lương ngày nghỉ sẽ tính như thế nào?