Tích cực triển khai BHYT học sinh - sinh viên năm học 2020-2021

Thứ sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2020 | 15:0:23

Trước thềm năm học mới, trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, để hoàn thành mục tiêu phấn đấu 100% học sinh - sinh viên (HSSV) tham gia BHYT năm học 2020-2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 2633/BHXH-TT hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế (BHYT) HSSV.

Tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT HSSV”

Thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu cho tỉnh Ủy và UBND tỉnh cũng như tích cực phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV đem lại kết quả tích cực, số HSSV tham gia BHYT hằng năm đều tăng.

Kết quả năm học 2019-2020, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 95,2%, tăng 1% so với năm học 2018-2019, trong đó nhiều trường học đã đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

Để triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021 đạt hiệu quả, đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia BHYT, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung.

BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục; giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cũng như để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Phấn đấu đến hết năm học 2020-2021 đạt 100% HSSV tham gia BHYT; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT trước thềm năm học mới 2020-2021; phát huy vai trò các tổ chức Hội, đoàn thể, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, giải đáp về chính sách, pháp luật BHYT đến HSSV, lồng ghép tuyên truyền BHYT HSSV trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đoàn, hội; phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện các tin, bài, phóng sự, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các quy định về BHYT đối với HSSV.

Cần tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng. Trong đó, chú trọng lợi ích của HSSV khi tham gia BHYT; tuyên truyền việc thực hiện BHYT là tuân thủ pháp luật, là trách nhiệm công dân của mỗi HSSV; tuyên truyền biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT HSSV; tuyên truyền việc Quỹ BHYT hỗ trợ y tế trường học thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV; tuyên truyền việc Quỹ BHYT thanh toán chi phí xét nghiệm, điều trị Covid-19 đối với người có thẻ BHYT, trong đó có đối tượng là HSSV; các Thông điệp tuyên truyền BHYT HSSV: Vì sức khỏe con em, vì tương lai đất nước, hãy tham gia BHYT HSSV; BHYT HSSV đồng hành cùng năm học mới; HSSV tham gia BHYT được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học; sức khỏe HSSV gắn liền với BHYT toàn dân; tham gia BHYT HSSV là góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

BHXH Việt Nam lưu ý, căn cứ diễn biến tình hình thực tiễn về dịch Covid-19 tại địa phương, BHXH các tỉnh lựa chọn các hình thức truyền thông phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và địa phương….

Năm học mới 2020-2021 sắp bắt đầu, để thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trên phạm vi cả nước, để HSSV được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc sức khỏe, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của ngành BHXH rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam