Tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III, năm 2018

Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018 | 13:31:41

Giải báo chí Búa liềm Vàng 2018 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, Đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Để phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng đề nghị thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy thuộc Trung ương tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 129-KH/BTCTW ngày 14/3/2018 của Ban Tổ chức TW về thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 nhằm tạo khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", coi đây là việc làm thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
 
Tiếp tục chỉ đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về những điểm mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 tạo sự quan tâm hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Quang cảnh buổi họp báo Giải Búa liềm vàng 2018.
Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác xây dựng Đảng, định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan công tác xây dựng Đảng, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết TW 4, 5, 6 và 7 khóa XII.
 
Cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tích cực bám sát thực tiễn để phát hiện, tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng...
 
Những tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần III-năm 2018 thuộc tất cả các thể loại báo chí đã đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí với 60 giải cho tác phẩm và 15 giải cho tập thể. Giải Đặc biệt từ 100 triệu đồng lên 300 triệu đồng, giải A từ 50 triệu lên 100 triệu đồng, giải B từ 35 triệu lên 75 triệu đồng, giải C từ 25 triệu lên 50 triệu đồng, giải Khuyến khích từ 10 triệu lên 30 triệu đồng, và giải Tập thể từ 15 triệu lên 30 triệu đồng. Tiền thưởng cho các tác phẩm vào chung khảo từ 2 triệu đồng tăng lên 5 triệu đồng. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2018.
 
Giải Búa liềm vàng lần III-năm 2018 do 5 đơn vị chủ trì tổ chức gồm Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam.
Theo: Kienthuc.net