Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017 | 21:55:37

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo lời chúc mừng nồng nhiệt nhất!

Năm 2017, các cấp Hội tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam; quán triệt Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể hội viên và các cấp Hội, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam.

92 năm qua, đội ngũ những người làm báo cả nước luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt, hoàn thành tốt trọng trách được giao, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Thời gian qua, các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, khẳng định rõ vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo cả nước, luôn đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi tin tưởng rằng, các cấp Hội cùng toàn thể những người làm báo trong cả nước tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; Góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh”.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Chào thân ái!

THUẬN HỮU
Ủy viên BCH Trung ương Đảng
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam