Thông tư số 42/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo

Thứ năm, ngày 21 tháng 9 năm 2017 | 21:48:41

Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

Để xem Thông tư số 42/2017/TT-BTC, bạn đọc vui lòng tải file tại đây.