Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL, hướng dẫn thực hiện các nội dung Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ năm, ngày 21 tháng 9 năm 2017 | 17:55:2

Ngày 27/12/ 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL,hướng dẫn thực hiện các nội dung Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020".

Để xem Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL, bạn đọc vui lòng tải file tại đây.