Thành lập Liên chi hội nhà báo các cơ quan báo chí trung ương và các địa phương tại TP.HCM

Thứ bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 | 20:12:53

Sáng 26/9/2020, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức Hội nghị đại biểu Liên chi hội nhà báo các cơ quan trung ương và địa phương khác tại TP.HCM. Và ra mắt Ban thư ký Liên chi hội nhà báo lâm thời.

Lãnh đạo các Cơ quan báo chí trung ương và các địa phương tại TP.HCM đóng góp ý kiến dự thảo

Lãnh đạo các Cơ quan báo chí trung ương và các địa phương tại TP.HCM đóng góp ý kiến dự thảo

Tham dự Hội nghị có Trưởng Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM Đào Kim Phú, PGĐ Sở TT&TT kiêm Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM Từ Lương, Ban lãnh đạo Hội Nhà báo TP.HCM và lãnh đạo của hơn 50 Cơ quan, Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí trung ương và các địa phương khác đóng trên địa bàn TP.HCM.

Theo dự thảo hoạt động, Liên chi hội nhà báo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác tại TP.HCM là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trực thuộc Hội Nhà báo TP.HCM, cung cấp thông tin chính thống cho hệ thống truyền thông trong và ngoài nước. Đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong cùa người làm báo; giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu ngành, yêu nghề cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên thông qua nhiều loại hình hoạt động khác nhau.

Liên chi hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các chi hội để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện đúng tôn chỉ mục đích tuyên truyền chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, sự lãnh đạo của các cấp ủy, cơ quan chủ quản, triển khai nhiệm vụ theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của cơ quan báo chí…

Ban thư ký lâm thời Liên chi hội ra mắt hội nghị

Ban thư ký lâm thời Liên chi hội ra mắt hội nghị

Trước khi Hội nghị thông qua dự thảo hoạt động Liên chi hội nhà báo các cơ quan báo chí trung ương và các địa phương tại TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2023 và biểu quyết nhân sự  Ban thư ký của Liên chi hội. Hội nghị đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo từ đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và các địa phương trú đóng trên địa bàn TP.HCM, cũng như đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM, Sở TT&TT TP.HCM. Trong đó, tập trung nhiều ý kiến xung quanh việc phát triển các Câu lạc bộ phóng viên chuyên ngành trên cơ sở 6 Câu lạc bộ phóng viên hiện có của Hội Nhà báo TP.HCM: CLB Phóng viên Chính trị - Xã hội, CLB Phóng viên Du lịch, CLB Phóng viên Kinh tế Nông nghiệp, CLB Phóng viên Ảnh báo chí, CLB Phóng viên Thể thao, CLB Phóng viên Văn hóa Văn nghệ.   

Hiện trên địa bàn TP.HCM, bên cạnh 28 cơ quan báo chí của TP.HCM (16 báo, 1 đài truyền hình, 1 đài tiếng nói và 10 tạp chí), đang có 139 cơ quan báo chí trung ương và các địa phương đặt Cơ quan đại diện, Văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú, 10 chi nhánh đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền, 46 đơn vị hoạt động truyền hình thu qua vệ tinh. Hoạt động đầy đủ các loại hình báo chí: Báo in, truyền hình, phát hành, báo điện tử.

Theo Thanh Hải/ báo Nhà báo và Công luận

https://congluan.vn/thanh-lap-lien-chi-hoi-nha-bao-cac-co-quan-bao-chi-trung-uong-va-cac-dia-phuong-tai-tphcm-post98605.html