Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển mạng lưới báo chí 2021-2030

Thứ năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020 | 8:51:37

Ngày 20/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 663/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo. 

Thành lập Hội đồng thẩm định lập quy hoạch phát triển mạng lưới báo chí 2021-2030. Ảnh minh họa

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ gồm: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Công Thương, Tư pháp, Công an, Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam; một số chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, xuất bản do Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, lựa chọn.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ xem xét, thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, làm cơ sở để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng thẩm định giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-nhiem-vu-lap-quy-hoach-phat-trien-mang-luoi-bao-chi-2021-2030-post79959.html