Thanh Hóa: Tổng kết hoạt động báo chí, xuất bản năm 2019

Thứ bảy, ngày 11 tháng 1 năm 2020 | 15:47:57

Trong năm 2019, các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại Thanh Hóa đã có hơn 9.000 tin bài, phản ánh toàn diện về công tác chỉ đạo điều hành, về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết báo chí năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết báo chí năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đó là một trong những kết quả nổi bật được thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2019 diễn ra sáng 10/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tổ chức .

Trong năm, hoạt động quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn được tăng cường và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định của Luật Báo chí. Công tác tập huấn phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí được đổi mới, hướng về cơ sở để tổ chức tập huấn, phổ biến cho đối tượng cán bộ chủ chốt tại các địa phương.

Công tác giao ban với các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú được duy trì hằng tháng, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong việc đưa tin không chính xác của các cơ quan báo chí. Công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên hội nhà báo được chú trọng. Hội Nhà báo tỉnh tiếp nhận 22 hội viên là nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí TW trên địa bàn chuyển về sinh hoạt theo Quyết định số 979/QĐ-HNBVN của Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo chí đã phát hiện, phản ánh nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt để giải quyết, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đánh giá năm 2019 tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Báo chí đã bám sát, phản ánh kịp thời, biểu dương những kết quả nổi bật, điển hình tiên tiến. Đại diện các cơ quan báo chí cũng nêu lên thực trạng khó khăn của đời sống báo chí hiện nay đó là việc vận hành cơ chế tự chủ, công tác quảng cáo, phát hành, việc quy hoạch, sáp nhập…

Để hoạt động báo chí năm 2020 đạt hiệu quả cao hơn, cần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan định hướng, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh với các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giao ban báo chí; tăng cường theo dõi nắm bắt hoạt động của Văn phòng đại diện, PV thường trú, phóng viên, CTV hoạt động trên địa bàn tỉnh; các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí xuất bản năm 2019, trong đó có Văn phòng đại diện Báo Nhà báo & Công luận tại Thanh Hóa.

Theo: Quang Duy/ Báo Công luận

https://congluan.vn/thanh-hoa-tong-ket-hoat-dong-bao-chi-xuat-ban-nam-2019-post72634.html