Thanh Hóa: Tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động Báo chí - Xuất bản năm 2020

Thứ tư, ngày 30 tháng 12 năm 2020 | 11:20:17

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định số 5535/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 11 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động Báo chí - Xuất bản năm 2020.

Hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền trong quá trình tác nghiệp

Hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền trong quá trình tác nghiệp

Theo đó, có 11 tập thể và 20 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen là những cơ quan đơn vị có thành tích trong hoạt động Báo chí - Xuất bản năm 2020.

Trong năm 2020, hoạt động quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn được tăng cường và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định của Luật Báo chí. Công tác tập huấn phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí được đổi mới, hướng về cơ sở để tổ chức tập huấn, phổ biến cho đối tượng cán bộ chủ chốt tại các địa phương.

Công tác báo chí đã bám sát, phản ánh kịp thời, biểu dương những kết quả nổi bật, điển hình tiên tiến. Trong quá trình trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, các cơ quan báo chí và phóng viên có thành tích trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về đại hội cũng như tỉnh.

Được biết trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hiện có 22 văn phòng đại diện báo và tạp chí; 13 phóng viên thương trú và 11 phóng viên báo chí trung ương, tỉnh, thành giới thiệu về hoạt động tại Thanh Hóa. 

Theo Hà Anh/ NB&CL

https://congluan.vn/thanh-hoa-tang-bang-khen-cho-cac-ca-nhan-tap-the-co-thanh-tich-trong-hoat-dong-bao-chi--xuat-ban-nam-2020-post111272.html