Tập huấn kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền về pháp luật

Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019 | 18:10:53

Ngày 11/11, Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền về pháp luật.

Tham dự lớp có gần 300 đại biểu là thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, phóng viên, biên tập viên phụ trách tuyên truyền lĩnh vực pháp luật của báo Hậu Giang, Đài Phát thanh - truyền hình Hậu Giang.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: PLO

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: PLO

Ngoài ra còn có cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm làm công tác biên tập bản tin, website của các sở, ban, ngành trong tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, TP.

Lớp tập huấn tập trung triển khai khái quát về báo chí và truyền thông, kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền về lĩnh vực pháp luật cũng như nâng cao chất lượng ấn phẩm, tin, bài. Cùng với đó còn giới thiệu những mô hình mới phù hợp với sự phát triển nhu cầu thông tin của người đọc và kỹ năng thiết lập, tương tác trang mạng xã hội.

Qua các nội dung được tập huấn, đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác truyền thông của các cơ quan, đơn vị cần nắm bắt những văn bản mới và vận dụng kinh nghiệm thực tiễn của báo cáo viên truyền đạt vào công tác chuyên môn trong thời gian tới

Đặc biệt, các đại biểu được triển khai kỹ năng trao đổi, tiếp xúc với phóng viên, cung cấp và xử lý thông tin trong lĩnh vực pháp luật. Mục đích là góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân kịp thời và có hiệu quả.

Theo: Báo Công luận

https://congluan.vn/tap-huan-ky-nang-viet-tin-bai-tuyen-truyen-ve-phap-luat-post70081.html