Tập huấn cung cấp thông tin về công tác dân số trong tình hình mới cho các phóng viên, nhà báo

Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019 | 9:7:14

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tập huấn cung cấp nội dung truyền thông theo chủ đề về các vấn đề mới của Nghị quyết số 21-NQ/TW cho phóng viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Quang cảnh buổi Tập huấn cung cấp thông tin về công tác dân số trong tình hình mới cho các phóng viên, nhà báo. Ảnh: Đỗ Tuyết Thanh

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình cho biết: Công tác DS-KHHGĐ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Sau khi Nghị quyết số 04-NQ/HNTW của Hội nghị 4, BCH Trung ương khóa 7, tháng 1/1993 về chính sách DS-KHHGĐ được ban hành, chiến lược dân số của nước ta tập trung vào việc giải quyết vấn đề mức sinh.

Theo đó, một trong những thành công lớn nhất của công tác dân số thời gian qua là nước ta đã khống chế được tốc độ gia tăng dân số, đạt mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) vào năm 2006 và duy trì trong suốt hơn 10 năm qua.

Để đạt được kết quả đáng mừng trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, ban ngành Trung ương cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, các tổ chức xã hội, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đóng góp của các cơ quan thông tấn báo chí và sự nỗ lực của toàn ngành Dân số.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Thị Ngọc Lan phát biểu khai mạc buổi Tập huấn.

Tuy nhiên, theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan, bên cạnh thành công trong việc giảm sinh, công tác dân số ở nước ta cũng phát sinh một số thách thức, đó là chênh lệch mức sinh giữa các địa phương; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng lan rộng; tốc độ già hóa dân số nhanh; thực trạng mang thai, phá thai ở tuổi vị thành niên cao…

Trước những thách thức đó, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

GS.TS Nguyễn Đình Cử - nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế quốc dân) trình bày tổng quan về Nghị quyết 21.

Theo GS.TS Nguyễn Đình Cử - nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế quốc dân), Nghị quyết 21 có thể coi là Nghị quyết về Dân số và Phát triển. Cụ thể, nội dung Nghị quyết chỉ rõ: "Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang Dân số và Phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững".

Theo đó, Nghị quyết 21 là văn bản hết sức quan trọng. Tinh thần và nội dung của Nghị quyết là kim chỉ nam cho công tác dân số ở nước ta từ nay về sau, đưa chính sách dân số sang một trang phát triển mới.

Chính vì vậy, để tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các vấn đề mới của Nghị quyết 21, tại buổi Tập huấn, các phóng viên, cộng tác viên báo chí đã được cung cấp thông tin tổng quan về nội dung Nghị quyết cũng như những nhiệm vụ của công tác dân số trong tình hình mới.

TS. Trần Bá Dung - Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các phóng viên sẽ được giảng viên chia sẻ, trao đổi và cung cấp thông tin về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới theo tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nội dung cụ thể như: cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số; duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tận dụng cơ cấu dân số vàng; thích ứng với quá trình già hoá dân số; điều chỉnh phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số; cách tiếp cận, truyền thông về dân số và phát triển trong tình hình mới.

Qua đợt tập huấn, các phóng viên, cộng tác viên làm công tác truyền thông sẽ có thêm cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, áp dụng trong quá trình tác nghiệp, góp phần tuyên truyền nâng cao chất lượng dân số, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Lớp tập huấn được diễn ra 02 ngày 10 và 11/10/2019 tại Hà Nội, lớp sẽ được GS. TS Nguyễn Đình Cử (chuyên gia có nhiều đóng góp trong việc hình thành mạng lưới giảng dạy và nghiên cứu về dân số và phát triển); TS. Trần Bá Dung - Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam; Ths. Đỗ Thị Hồng - Phó Vụ trưởng, Vụ Truyền thông-Giáo dục chia sẻ về các vấn đề mới của Nghị quyết số 21-NQ/TW cho phóng viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Theo: Tạp chí Người làm báo