Tạp chí Giáo dục Thủ đô chính thức dừng hoạt động từ ngày 1/8/2020

Thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020 | 14:52:4

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông báo số 2474/TB-SGDĐT về việc chấm dứt hoạt động của Tạp chí Giáo dục Thủ đô trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 2474/TB-SGDĐT về việc chấm dứt hoạt động của Tạp chí Giáo dục Thủ đô trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tạp chí Giáo dục Thủ đô chính thức dừng hoạt động từ ngày 1-8-2020.

Tạp chí Giáo dục Thủ đô chính thức dừng hoạt động từ ngày 1/8/2020.

Việc thông báo chấm dứt hoạt động của Tạp chí Giáo dục Thủ đô nhằm thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 2/1/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Đồng thời, căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND thành phố về việc giải thể Tạp chí Giáo dục Thủ đô, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Tạp chí Giáo dục Thủ đô giải thể và chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1/8/2020.

Trước đó, theo quyết định của UBND thành phố, trong năm 2020 có 9 đơn vị báo chí dừng hoạt động gồm các báo Màn ảnh Sân khấu, Thời báo Doanh nhân, Cựu chiến binh Thủ đô; các tạp chí Giáo dục Thủ đô; Thương gia; Hàng hóa và Thương hiệu; Tinh hoa Đất Việt; Phái đẹp (Elle); Golf Việt Nam.

Báo Pháp luật và Xã hội được sáp nhập vào báo Kinh tế và Đô thị. Báo Người Hà Nội chuyển thành tạp chí chuyên ngành Văn học Nghệ thuật. Các báo Kinh tế và Đô thị, Phụ nữ Thủ đô, Lao động Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô được giữ ổn định.