Tạp chí Cộng sản đi đầu trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019 | 9:18:43

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 18/6/2019, tại trụ sở Tạp chí Cộng sản, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Tạp chí Cộng sản.

Đón đồng chí Nguyễn Xuân Thắng có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Vũ Văn Hà - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cùng toàn thể cán bộ, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản.
 
 
 PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,  Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu

Phát biểu tại lễ đón, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản bày tỏ niềm vui mừng được đón đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đến thăm và chúc mừng Tạp chí Cộng sản nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Báo cáo với đồng chí Nguyễn Xuân Thắng về công tác của Tạp chí Cộng sản, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", cơ cấu bộ máy Tạp chí đã tinh giảm từ 16 ban, đơn vị cấp vụ xuống còn 12 ban, với hơn 100 cán bộ, phóng viên, biên tập viên; từ 5 ấn phẩm trước đây, Tạp chí đã có những điều chỉnh để tập trung phát triển 3 ấn phẩm gồm Tạp chí Cộng sản (2 số/ tháng), Tạp chí Cộng sản điện tử, Hồ sơ - sự kiện. Trong đó, Tạp chí Cộng sản điện tử đã và đang được đổi mới giao diện, theo hướng hiện đại hóa, tác chiến đa phương tiện sau 20 năm vận hành và phát triển.

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tạp chí Cộng sản điều chỉnh sự phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giảm thiểu các ấn phẩm, bám sát các chức năng, nhiệm vụ chính, gồm: Truyên truyền, giáo dục lý luận và chính trị; nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; đấu tranh phản bác các luận điêu sai trái, thù địch; nghiên cứu khoa học và công tác đối ngoại lý luận chính trị. Tạp chí cung cấp các bài viết lý luận, chính trị cho Ban Quản lý Trang thông tin điện tử Solid Net (của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế), do Ðảng Cộng sản Hy Lạp quản trị và điều hành; dịch đối ngoại các bài viết lý luận, chính trị để đưa lên các trang tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Trung Quốc của Tạp chí Cộng sản điện tử; sắp tới, sẽ ra mắt trang tiếng Tây Ban Nha. Trước yêu cầu mới, cùng không ít khó khăn, thách thức, Tạp chí Cộng sản mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan như Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương... để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

 
GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu 

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng biểu dương Tạp chí Cộng sản thời gian qua đã có những đổi mới kịp thời và nhạy bén, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tạp chí vừa tập trung phát triển theo chiều sâu chất lượng, vừa đồng thời có những đổi mới để bắt kịp với xu hướng của báo chí hiện đại. Những sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản là tài liệu rất quý đối với cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, trong đó có những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy. 

Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra với Tạp chí Cộng sản là rất lớn. Tạp chí cần vượt qua những khó khăn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện trên các mặt công tác về nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn lý luận, chính trị, tổng kết thực tiễn, đấu tranh tư tưởng - lý luận và thông tin đối ngoại… Đặc biệt, Tạp chí Cộng sản cần tiếp tục có những bài viết chất lượng khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đổi mới của Đảng ta, song hành với đi đầu trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng tư tưởng xã hội một cách chính thống và chính xác về các vấn đề lý luận và chính trị. 

Tạp chí cần tập trung xây dựng hệ bài viết chất lượng đóng góp xứng đáng vào công tác tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời đi trước, đón đầu luận giải có hàm lượng khoa học cao những vấn đề lý luận, thực tiễn mới, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học xác đáng cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với những nỗ lực phấn đấu và đổi mới không ngừng, Tạp chí Cộng sản luôn giữ vững vị trí ngọn cờ đầu về lý luận, chính trị của Đảng./.

Theo Linh An - Đình Quyết/ Tạp chí Cộng sản