TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:36:50

Thuộc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền hình, Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB-XH
Trụ sở: Số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:    0804.9419
Fax.              0804.8789
 
Chi hội thành lập tháng 1/2015 theo QĐ 261/QĐ-HNBVN
Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2017 (tháng 3/2015)
 
Thư ký: Vũ Văn Dũng
- Giám đốc - Trưởng Ban Biên tập
Di động:       0977 673 796
Email:         
 
Phó Thư ký: Trần Kim Lê
Di động: