TRUNG TÂM THÔNG TIN KINH TẾ

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:41:30

thuộc Ban Kinh tế Trung ương 
Trụ sở: Tòa nhà A4, đường Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:       080.45455 
Fax:                 080.45186   
Email:              dangduclong62@gmail.com
Website:         kinhtetrunguong.vn
 
Đại hội Chi hội Trung tâm Thông tin Kinh tế Khóa I, nhiệm kỳ 2015-2017 (tháng 1)
 
Thư ký Đặng Đức Long
- Giám đốc Trung tâm Thông tin Kinh tế
Điện thoại CQ: 080. 4328
Di động:           0982 889 962
Email:               dangduclong62@gmail.com
 
Phó Thư ký-Phụ trách công tác kiểm tra Hoàng Xuân Hòa
- Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp
Điện thoại CQ: 080. 45406
Di động:           0913 527 515

Email:               hoangxuanhoa@gmail.com

 
Phó Thư ký Nguyễn Thúy Nga (chuyển sinh hoạt)
- Trưởng phòng Tạp chí Kinh tế
Điện thoại CQ: 080. 44753
Di động:           0983 087 868

Email:               vankhanhnga@gmail.com

 
Thường trực Nguyễn Thị Hạnh
Di động:           0902 204 550
Email:               hanhnguyencntt28@gmail.com