THÔNG TIN KHOA HỌC QUÂN SỰ - BỘ QUỐC PHÒNG

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:38:7

Thuộc Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng
Trụ sở: Số 1B, đường Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:    069- 553 878
Fax:               04- 38 435 771
E-mail:          icemste@vnn.vn
 
Đại hội Chi hội Thông tin Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2015-2018 (Tháng 6) 

 

Thư ký Hoàng Quốc Hùng  
- Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng
Di động:        0988 082 069
E-mail:          hqhungttkh@vnn.vn

  

Phó Thư ký Nguyễn Chí Dũng  
Di động:        0982 848 108
E-mail:          dungkhaihoan@yahoo.com

 

Phó Thư ký Đinh Công Huấn
- Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học quân sự

Cán bộ phụ trách kiểm tra Chử Bá Trường