THÔNG TẤN BÁO CHÍ QUÂN ĐỘI

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:43:10

Thuộc Tổng cục Chính trị-Bộ Quốc phòng   
Trụ sở: Số 61, phố Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại:       069- 535 649
Fax:                 04- 37 335 027
E-mail:             ttqs@vn.net.vn
 
Đại hội Chi hội Nhà báo Thông tấn báo chí Quân đội nhiệm kỳ 2016-2019 (tháng 9)
 
Thư ký Nguyễn Tiến Ái
- Phó Trưởng phòng Thông tấn - Báo chí Cục Tuyên huấn ,TCCT
Điện thoại CQ:  069- 535 646
Di động:            0973 603 265
 
Phó Thư ký- phụ trách kiểm tra Ngụy Quốc Anh  
- Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kỹ thuật và Trang bị
Điện thoại CQ:  069- 536 674
Di động:            0983 120 179
 
Phó Thư ký Nguyễn Đức Lúy
- Cán bộ Phòng Thông tấn - Báo chí Quân đội
Điện thoại CQ:  069- 536 674
Di động:            0982 967 366