TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ HỘI NHẬP

Thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018 | 14:50:52

thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Trụ sở: P.1102, tầng 11, nhà D, khách sạn Thể thao Hacinco, đường Lê Văn Thiêm,
             phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:    04- 35 563 010
Fax:              04- 35 563 012
E-mail:          doanhnghiephoinhap@gmail.com        
Website:       www.dnhn.vn
Được cấp dấu chi hội ngày:
 
Thành lập Chi hội Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập tháng 5-2008
Đại hội Chi hội Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập nhiệm kỳ 2016-2019 (tháng 8)
  
Thư ký Vũ Quang Trạch
Di động:        0979 733 599
E-mail:          quangtrach.dnhn@gmail.com
 
Phó Thư ký Nguyễn Cao Thâm
- Phó Tổng Biên tập
Di động:        0913 841 443
 
Ủy viên- Phụ trách kiểm tra Tô Công Hoan
- Chánh Văn phòng
Di động:        0912 852 819
E-mail:          doanhnghiephoinhap@gmail.com