TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT

Thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018 | 14:56:16

thuộc Bộ Tư pháp 
Trụ sở: Số 9 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:       04- 6273 9736
Fax:                  04- 6273 9735

E-mail:             tcdcpl@moj.gov.vn   

Đại hội Chi hội nhà báo Tạp chí Dân chủ và Pháp luật nhiệm kỳ 2016-2019 (tháng 11) 

  
Thư ký Đặng Vũ Huân 
- Tổng Biên tập
Di động:            0912 491 175 
Email:                huandv@moj.gov.vn 
 
Cán bộ phụ trách công tác kiểm tra Hoàng Thị Phương Hoa
- Phó Ban Thư ký Tòa soạn 
Điện thoại CQ:  04- 6273 9736
Di động:            0989 127 616    
Email:                hoahp@moj.gov.vn