TẠP CHÍ CỘNG SẢN

Thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018 | 14:59:49

Thuộc Trung ương Đảng
Trụ sở: số 28 Trần Bình Trọng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:       04- 39 429 753
Fax:                 04- 39 429 754
E-mail:            bbttccs@hn.vnn.vn
Website:         www.tapchicongsan.org.vn
Tổng Biên tập Đoàn Minh Huấn
Phó Tổng Biên tập Phạm Tất Thắng
Phó Tổng Biên tập Phạm Đình Đảng
Phó Tổng Biên tập Vũ Văn Hà
 
 
Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2015-2018 (tháng 7)
 
Thư ký: Phạm Việt Dũng
- Vụ trưởng, Trưởng Ban Kinh tế
Điện thoại CQ: 04-3942 9747        
Di động:           0904 234 364           
E-mail:             dungtccs@gmail.com
             
Phó Thư ký: Nguyễn Tri Thức
- Vụ trưởng, Trưởng Ban Hồ sơ - Sự kiện
Điện thoại CQ: 04-3942 9750          
Di động:           0987 361 919            
E-mail:             trithuctccs@gmail.com

  

Ủy viên: Nguyễn Thị Vy
- Hàm Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Chuyên đề cơ sở
Điện thoại CQ: 04-3942 9755
Di động:           0913 569 687            

E-mail:             vytccs@yahoo.com

  

Ủy viên: Đỗ Minh Hùng
- Trưởng phòng Trị sự, Ban Thư ký - Bạn đọc

Điện thoại CQ: 04-3942 9849

Di động:           0915 463 699            

E-mail:             hungdm79@gmail.com   

 
Ủy viên: Nghiêm Thị Thanh Thúy
- Biên tập viên Ban Quốc tế.

Điện thoại CQ: 04-3942 9760

Di động:           0904 365 772            

E-mail:             nthuy1310@yahoo.com    

 
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam: Phạm Tất Thắng
- Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Điện thoại CQ:  04.39429758
Di động:            0913210102
Email:                phamthang58@yahoo.com