TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM

Thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018 | 14:57:28

thuộc Tổng Hội Cơ khí Việt Nam  
Trụ sở: Số 4, Phạm Văn Đồng (trong Viện Nghiên cứu Cơ khí), Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:   04- 37 920 651
Fax:             04- 37 920 650
E-mail:         tcckvietnam@gmail.com
 
Website:      www.cokhivietnam.vn
  
Đại hội Chi hội Tạp chí Cơ khí Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2015 (tháng 12)
 
Thư ký Dương Thanh Bình  
- Tổng Biên tập
Di động:       0904 177 637
E-mail:         dtbinhhn@gmail.com 
 
Phó Thư ký Nguyễn Văn Chiến 
Ủy viên        Nguyễn Sỹ Tuấn
Ủy viên        Nguyễn Ngọc Hoa