TẠP CHÍ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:15:57

Thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Trụ sở: số 216 Nguyễn Trãi (km số 9) Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:       04- 35 542 873   
Fax:                 04- 35 542 871
Email:              tapchibhld@hn.vnn.vn

 

Thành lập Chi hội nhà báo tháng 4/2000
Đại hội Chi hội nhà báo Tạp chí Bảo hộ lao động nhiệm kỳ 2016-2019 (tháng 12)
 
Thư ký Trần Thị Ngọc Dung
- Tổng Biên tập
Điện thoại CQ:   04- 95 543 557
Di động:             0913 372 124
Email:                tranngocdung1974@gmail.com 

 

Ủy viên - Phụ trách công tác kiểm tra Nguyễn Thành Chung
- Phó Trưởng ban Biên tập
Điện thoại CQ:   
Di động:             
Email:  
 
Thường trực Hoàng Thị Hải Hà
- Trưởng Ban Trị sự
Di động:             0983 151 516