TẠP CHÍ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:12:16

Thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Trụ sở: số 150 phố Vọng, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại/ Fax:   04- 36 281 540
E-mail:                 tapchibhxh@yahoo.com
Website:               www.tapchibaohiemxahoi.org.vn

Đại hội Chi hội Tạp chí Bảo hiểm Xã hội nhiệm kỳ 2015-2018 (Tháng 5)

Phó Thư ký Dương Ngọc Ánh
- Trưởng phòng Biên tập
Điện thoại CQ:     04- 36 281 539
Di động:               0904 251 288
 
Phó Thư ký Nguyễn Thị Hương
- Trưởng phòng Hành chính-Trị sự
Điện thoại CQ:     04- 36 281 539
Di động:               0936 191 319
           

Ủy viên Trịnh Minh Quang

Điện thoại CQ:     
Di động: