TẠP CHÍ AIDS VÀ CỘNG ĐỒNG

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:17:44

Thuộc Cục phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế
Trụ sở: số 41 Nguyễn Đình Chiểu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:     04- 39 745 014
Fax:               04- 39 741 665
Tổng Biên tập Hoàng Đình Cảnh

 

Đại hội Chi hội Tạp chí AIDS và cộng đồng nhiệm kỳ 2003-2005 (tháng 5)

 

Thư ký Nguyễn Việt Cường
- Phó Tổng Biên tập
Di động:         0913 096 496
E-mail:           nvcuong36@yahoo.com

 

Phó Thư ký Ninh Quỳnh Hương

Di động:         0973 109 209
E-mail:           ninhvienchi@gmail.com