• Kinh tế báo chí và đạo đức nghề nghiệp

    Kinh tế báo chí và đạo đức nghề nghiệp

    04/03/2017

    Năm 2016 báo giới cả nước đã liên tiếp chứng kiến những vi phạm của người làm báo và cơ quan báo chí, trong đó có những vụ việc vi phạm mang tính hệ thống, ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng.