• Không gian mạng an toàn đem lại sự thịnh vượng bền vững

    Không gian mạng an toàn đem lại sự thịnh vượng bền vững

    27/11/2019

    Sáng 27/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo về “Quy tắc ứng xử, trách nhiệm của quốc gia trên không gian mạng” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đại sứ quán Australia, Viện Chính sách Chiến lược Australia tổ chức.