• Minh chứng khẳng định tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam

  Minh chứng khẳng định tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam

  18/05/2019

  Việc Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 không chỉ chứng tỏ vị thế của Phật giáo trong giai đoạn mới, mà còn khẳng định bức tranh sinh động về tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam.

 • Đừng áp đặt cái nhìn chủ quan về tự do tôn giáo tại Việt Nam

  Đừng áp đặt cái nhìn chủ quan về tự do tôn giáo tại Việt Nam

  11/05/2019

  Việt Nam hoan nghênh UB Tự do Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ đến tìm hiểu tình hình. Tuy nhiên, Ủy ban này cần đưa ra đánh giá khách quan.

 • Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo

  Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo

  20/11/2017

  Gần đây, các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục bắt giữ, xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó một số đối tượng là giáo dân. Đã thành thói quen, các thế lực thù địch, phần tử phản động lưu vong lại lợi dụng sự việc này để thông qua một số phương tiện truyền thông ở nước ngoài tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam. Họ vu cáo rằng Nhà nước Việt Nam “đàn áp tôn giáo”, vi phạm tự do tôn giáo.

 • Bản

  Bản "Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới": Vẫn xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam

  23/08/2017

  Ngày 15-8-2017, Bản “Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới”, do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biên soạn được công bố tại Washington DC. Cũng như phúc trình về tự do tôn giáo thế giới những năm trước, phần viết về Việt Nam tuy có đôi chút điều chỉnh, nhưng vẫn thể hiện sự kỳ thị và xuyên tạc tình hình thực tế về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.