• BHXH Việt Nam nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2020

  BHXH Việt Nam nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2020

  21/09/2020

  Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh, khi số người tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đều giảm so với cuối năm 2019. Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã và đang nỗ lực để vừa hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020.

 • Hà Nội phê duyệt Đề án Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021

  Hà Nội phê duyệt Đề án Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021

  22/11/2019

  UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2992/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội".

 • Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

  Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

  08/08/2018

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các Bộ, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương dưới sự chủ trì phối hợp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.