• Bảo hiểm xã hội toàn dân vì mục tiêu phát triển bền vững

  Bảo hiểm xã hội toàn dân vì mục tiêu phát triển bền vững

  19/11/2019

  Trong những năm gần đây, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) và hướng tới thực hiện BHXH toàn dân. Công tác phát triển BHXH đã được các địa phương đặc biệt quan tâm và bắt đầu đạt kết quả tích cực...

 • Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu; sửa đổi quy định về mức đóng BHXH

  Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu; sửa đổi quy định về mức đóng BHXH

  25/05/2018

  Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội…