• Biện pháp mạnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương

  Biện pháp mạnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương

  30/09/2020

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực từ ngày 20-9-2020). Nghị định áp dụng đối với cả cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu. Việc xử lý kỷ luật được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, công bằng; công khai, minh bạch; nghiêm minh, đúng pháp luật. Nhiều ý kiến cho rằng, các quy định này là biện pháp mạnh, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

 • Thực hiện 2 quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội: Hình thành chuẩn mực văn hóa tốt đẹp

  Thực hiện 2 quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội: Hình thành chuẩn mực văn hóa tốt đẹp

  29/09/2020

  Sau hơn 3 năm thực hiện, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã từng bước góp phần xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa tốt đẹp nơi công sở. Đây là khẳng định từ kết quả đợt khảo sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức gần đây.

 • Đề xuất quy định mới bổ nhiệm công chức, viên chức làm lãnh đạo từ ngày 1/1/2021

  Đề xuất quy định mới bổ nhiệm công chức, viên chức làm lãnh đạo từ ngày 1/1/2021

  28/09/2020

  Kể từ ngày 1/1/2021, điều kiện về độ tuổi bổ nhiệm công chức, viên chức được tính trên cơ sở độ tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức được nâng lên theo lộ trình theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

 • Ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ): Đánh giá, xếp loại cần khách quan, công bằng, chính xác

  Ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ): Đánh giá, xếp loại cần khách quan, công bằng, chính xác

  27/09/2020

  Ngày 13-8-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có nhiều quy định đánh giá cán bộ, công chức, viên chức một cách thực chất, chính xác, khách quan. Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) xung quanh vấn đề này.

 • Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người đã nghỉ hưu ra sao?

  Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người đã nghỉ hưu ra sao?

  23/09/2020

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

 • Khuyến khích nghỉ hưu sớm: Cần thêm chính sách mang tính đột phá

  Khuyến khích nghỉ hưu sớm: Cần thêm chính sách mang tính đột phá

  14/09/2020

  Mặc dù nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để khuyến khích người lao động nói chung, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi. Tuy nhiên, các chính sách hiện hành còn chưa thống nhất, ở nhiều nơi, dù đưa ra mức hỗ trợ cao nhưng tỉ lệ nghỉ hưu sớm còn thấp. Chính vì vậy, tại Nghị quyết số 118/NQ-CP mới ban hành, Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích cho công chức, viên chức nghỉ hưu sớm.

 • Cán bộ văn hóa ở Huế mặc áo dài: Chỉ mới thử nghiệm

  Cán bộ văn hóa ở Huế mặc áo dài: Chỉ mới thử nghiệm

  09/09/2020

  Ngày 8-9, Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên Huế cho biết vừa triển khai cho toàn thể cán bộ công chức, người lao động của sở này mặc áo dài trong ngày thứ hai đầu mỗi tháng.

 • Đề án trả lương theo vị trí việc làm gặp khó do dịch COVID-19

  Đề án trả lương theo vị trí việc làm gặp khó do dịch COVID-19

  09/09/2020

  Trong bối cảnh kinh tế khó khăn vì dịch COVID-19, đại diện Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ) cho biết, dự kiến năm 2021 sẽ không thể thực hiện đề án tăng lương theo vị trí việc làm và theo lộ trình như tính toán cho nhóm cán bộ công chức, hưởng lương nhà nước. Còn tại khu vực tư nhân, lương tối thiểu vùng cũng đang đối mặt với bài toán khó khăn khi các doanh nghiệp đang ảnh hưởng vì dịch bệnh.

 • Đề xuất chính sách khuyến khích công chức, viên chức nghỉ hưu sớm

  Đề xuất chính sách khuyến khích công chức, viên chức nghỉ hưu sớm

  24/08/2020

  Chính phủ đang giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích cho công chức, viên chức nghỉ hưu sớm.

 • Cơ sở để đánh giá cán bộ thực chất hơn

  Cơ sở để đánh giá cán bộ thực chất hơn

  22/08/2020

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 20-8-2020.