• Nghị quyết 21 là Nghị quyết về dân số và phát triển

    Nghị quyết 21 là Nghị quyết về dân số và phát triển

    31/10/2019

    Sáng 29/10, tại TPHCM, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tập huấn cung cấp nội dung truyền thông về các vấn đề mới tại Nghị quyết 21-NQ/TW cho phóng viên, cộng tác viên và cán bộ truyền thông dân số tại TPHCM.