• Cứ viết bằng cảm xúc - đơn giản nhưng là chân thật nhất

    Cứ viết bằng cảm xúc - đơn giản nhưng là chân thật nhất

    25/06/2019

    "Ở quần đảo Trường Sa, cán bộ Mặt trận cũng là chiến sĩ, họ chính là những “cột mốc Mặt trận” cắm ở nơi này, mang tinh thần hoà hợp dân tộc, tinh thần đại đoàn kết hoà chung khát vọng hoà bình ở Biển Đông. Chỉ riêng điều đó thôi, cũng đã là kỳ diệu...", Nhà báo Hoàng Yến nhấn mạnh.