• Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử

    Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử

    29/03/2019

    Nhằm nâng cao kỹ năng làm báo điện tử cho các phóng viên, biên tập viên Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn tổ chức khóa bồi dưỡng: “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử” tại Lạng Sơn.

  • HỘI NHÀ BÁO TỈNH LẠNG SƠN