• Quốc hội giám sát tối cao về phòng chống xâm hại trẻ em

  Quốc hội giám sát tối cao về phòng chống xâm hại trẻ em

  27/05/2020

  Quốc hội thảo luận về Báo cáo Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

 • Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc trong 23 ngày

  Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc trong 23 ngày

  15/09/2019

  Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp là 23 ngày. Trong đó, xây dựng luật 13 ngày; giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác trong 8 ngày.

 • Năm 2020, Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em

  Năm 2020, Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em

  10/06/2019

  Sáng 10.6, với 92,15% số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng.

 • Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em

  Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em

  03/06/2019

  Theo đại biểu, tính chất vụ việc xâm hại trẻ em ngày càng nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội nên Quốc hội cần tiến hành giám sát.

 • Cải cách bộ máy: Phân cấp mạnh cho địa phương

  Cải cách bộ máy: Phân cấp mạnh cho địa phương

  30/10/2017

  Hôm nay (30-10), Quốc hội sẽ dành trọn một ngày để giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

 • Nhiều sai phạm về bổ nhiệm cán bộ chưa được xử lý

  Nhiều sai phạm về bổ nhiệm cán bộ chưa được xử lý

  14/08/2017

  Quốc hội sẽ giám sát tối cao về cải cách bộ máy hành chính nhà nước, trong đó vấn đề cán bộ được coi là trọng tâm. Ban Tổ chức Trung ương đang xây dựng đề án về phân cấp quản lý cán bộ. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, thành viên tham gia đoàn giám sát bộ máy hành chính tại các địa phương trao đổi xoay quanh vấn đề này.

 • Truyền thông đại chúng đối với hoạt động của Quốc hội

  Truyền thông đại chúng đối với hoạt động của Quốc hội

  11/07/2017

  Truyền thông đại chúng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực mọi hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đến cử tri và là cầu nối để cử tri tham gia vào các hoạt động như lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao; qua đó, thực hiện quyền làm chủ của mình.

 • Thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Quốc hội sẽ giám sát tối cao về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

  Thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Quốc hội sẽ giám sát tối cao về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

  13/06/2017

  Ngày 12-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015. Đa số các ĐBQH khi phát biểu đều nhấn mạnh việc Chính phủ cần chấn chỉnh, xử lý nghiêm và báo cáo Quốc hội tình trạng thất thoát, lãng phí NSNN.

 • Hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách An sinh xã hội

  Hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách An sinh xã hội

  30/05/2017

  Diễn ra từ ngày 22/5 đến ngày 21/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV, các đại biểu Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác. Trong lĩnh vực giám sát, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về Báo cáo giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016; thảo luận và thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018; nghe Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

 • Giám sát tối cao với “quá khứ” hay “hiện tại”?

  Giám sát tối cao với “quá khứ” hay “hiện tại”?

  24/05/2017

  Nên giám sát ngay những vấn đề thực tiễn đang diễn ra và Chính phủ đang triển khai thực hiện, hay giám sát khi việc thực hiện đã xong là những “trăn trở” của các đại biểu khi chọn chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội năm 2018.