• Một nhà báo bị tố lừa tiền tỉ

    Một nhà báo bị tố lừa tiền tỉ

    24/12/2019

    Cựu trưởng Văn phòng đại diện báo Văn Nghệ tại Nha Trang (Khánh Hòa) bị tố lừa tiền doanh nghiệp để chạy thầu dự án và lừa lấy tiền người dân.