• Phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của Hội Nhà báo Việt Nam

  Phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của Hội Nhà báo Việt Nam

  19/04/2019

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động...

 • Xây dựng kế hoạch, tạo động lực để đồng bào các dân tộc vươn lên

  Xây dựng kế hoạch, tạo động lực để đồng bào các dân tộc vươn lên

  13/03/2019

  Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý, Mặt trận các cấp phải huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó đưa ra những chính sách cụ thể để gìn giữ bản sắc văn hóa, chăm lo tốt hơn tới sức khỏe của người dân…